سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل امیرکاوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دانشگاه آزاد واح
علی سعیدی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق تولید آلومیناید آهن (Al3Fe) به روش های سنتز احتراقی و آلیاژسازی مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مطالعات فاز شناسی از پراش اشعه ایکس (XRD) استفاده گردید. سنتز احتراقی انفجاری در یک کوره موفلی و تحت شرایط دمایی و اتمسفری مختلف انجام گردید. حداقل دمای لازم برای انجام واکنش انفجاری در اتمسفر کوره C۫۷۰۰ بدست آمد. در غیاب اکسیژن هوا (نمونه دفن شده در پودر آلومینا) دمای شروع واکنش انفجاری افزایش یافت. آلومیناید آهن Al3Fe به روش آلیاژسازی مکانیکی نیز تولید گردید. در این راستا، با استفاده از روش ویلیامسون – هال، اندازه دانه و کرنش شبکه برای زمان های ۵، ۱۰، ۲۰ و ۴۰ ساعت آلیاژسازی محاسبه شد. نتایج نشان داد که ابتدا با افزایش زمان آسیاب کاری تا ۲۰ ساعت میزان کرنش شبکه افزایش یافته و سپس در اثر ادامه عملیات آسیاب کاری به دلیل پدیده بازیابی، میزان کرنش شبکه کاهش می یابد. همچنین اندازه کریستالیتهای Al3Fe با افزایش زمان آسیاب کاری تا ۱۰ ساعت ابتدا یک کاهش جزیی داشته و سپس با افزایش زمان آسیاب کاری، اندازه دانه ها به تدریج افزایش می یابد. آسیاب کاری تحت اتمسفر آرگون باعث انحلال تدریجی آلومینیوم در شبکه آهن شده و پس از ۵ ساعت موجب تشکیل محلول جامد فوق اشباع می گردد. در این روش آلومیناید آهن پس از ۱۰ ساعت آلیاژسازی مکانیکی بدست آمد.