سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داوود اعتصامی – کارشناس ارشد- مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته فلزی- صندوق پستی ۱۶۵-۱۶۵۸۵
مهدی فرهانی – کارشناس ارشد- مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته فلزی- صندوق پستی ۱۶۵-۱۶۵۸۵
سیدمحمدمهدی هادوی – دانشیار- مرکز تحقیقات وفناوری مواد پیشرفته فلزی

چکیده:

آمیژان نیکل-بور به دلیل کاربرد گسترده در صنعت ابرآلیاژها اهمیت قابل توجهی دارد. در این پژوهش، روش ذوب مجدد قوس الکتریک تحت خلاء (VAR) جهت تولید آمیژان نیکل-بور با خلوص بالا مورد استفاده قرار گرفت. شارژ متشکل از نیکل و بر خالص توسط الکترود تنگستنی، در قالب مسی آبگرد ذوب شدند. جهت حصول یکنواختی در ترکیب، شش بار ذوب مجدد انجام گرفت. نتایج حاصل از بررسی های تفرق سنجی اشعه ایکس (XRD) و مشاهدات میکروسکوپ الکترونی حاکی از حضور فازNi4B3 در ساختار محصول بود.