سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین برزگر – گروه علوم دامی و پژوهشکده فناوری زیستی ، دانشگاه فردوسی مشهد ایران
محمدرضا نصیری – گروه زیست شناسی و پژوهشکده فناوری زیستی ، دانشگاه فردوسی مشهد ایران
مجتبی طهمورث پور – گروه علوم دامی و پژوهشکده فناوری زیستی ، دانشگاه فردوسی مشهد ایران
احمدرضا بهرامی – گروهزیست شناسی و پژوهشکده فناوری زیستی ، دانشگاه فردوسی مشهد ایران

چکیده:

انزیم اندوگلوکاناز اولین آنزیم از کمپلکس آنزیمی سلولاز است که باندهای داخلی گلیکوزیدی زنجیره ی سلولیز را می شکند . یکی از بهترین منابع تولید آنزیم اندوگلوکاناز باکتری باسیلوس سابتیلیس می باشد که اندوگلوکاناز مقاوم در برابر حرارت تولید می کند . در این تحقیق ، ژن اندوگلوکانازی که قبلا در ناقل pTZ57R/T کلون شده بود را وادر ناقل بیانی pET-21 کرده و پس از توالییابی و تایید صخت قطعه همسانه سازی شده ، با القا بیان به پروتئین مورد نظر دست پیدا کردیم . صحت بیان پروتئین اندوگلوکاناز با استفاده از روش Dot blotting و سپس با روش western blotting تایید شد .