سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا سپه وند – گروه فیزیک ، دانشگاه رازی کرمانشاهریا
محمدعلی گومشی نوبری – گروه فیزیک ، دانشگاه رازی کرمانشاهریا، مرکز فیزیک نظری و ریاضیات سازم

چکیده:

در این مقاله تولید باریو ن های Ω ش امل سه طعم سنگین از طریق ترکش و با استفاده از نظریه PQCD بررسی شده و سطح مقطع آنها در دو برخورد دهنده ی انـرژی بالای Tevatron Run II???با استفاده از عناصر ماتریسی تولید زوج کوارک – پادکوارک تا O(3 a 5) هم چنین توزیع تکانه ی عرضی و توزیع p MITT این ذرات در دو برخورد دهنده ی هادرونی مذکور نشان داده شده و با هم مقایسه شده است