سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق شکرائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، گروه فنی و مهندسی، شاهرود
موسی نظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، گروه فنی و مهندسی، یاسوج
سجاد اقبالپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، گروه فنی و مهندسی، شاهرود
صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، گروه فنی و مهندسی، شاهرود

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از میوه گیاه سپستان بیومالچهای زیستی برای تثبیت ریزگردها به سه روش: مخلوط میوه پخته شده با حلال آب مقطر، مخلوط میوه پخته نشده با حلال آب مقطر و مخلوط میوه گیاه پخته شدهبا حلال الکل صنعتی در مقیاس آزمایشگاهی تولید شد. بدین صورتکه، ابتدا بیومالچ تولید شده را برروی لایه- های شن وماسه ریخته سپس آن را در مقابل نور خورشید قرار داده. نتایج نشان داده که پخته شدن مالچ برروی توان آن برای جذب خاک تاثیر چشمگیری نداشته،و مالچی که در تولید آن از حلال الکل استفاده شده بود در مقایسه با مالچی که در تولید آن از حلال آب استفاده شد بود عمق نفوذ حلال آن خیلی کمتر ولی زمان خشک شدن سریعتر بوده، که در نتیجه مخلوط میوه پخته نشده با آب مقطر نسبت به دو روش دیگرجهت تثبیت ماسهها مناسبتر است