سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشید کوهی کمالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- دانشکده برق
حامد سقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- دانشکده برق
مجید ابن علی حیدری – دانشگاه شهرکرد- دانشکده فنی و مهندسی- گروه برق
محمدکاظم مروج فرشی – دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی برق- گروه الکترونیک

چکیده:

با کنترل مناسب پارامترهای غیرخطی و مهندسی هوشمندانه ی پاشندگی در یک ساختار فیبر بلور فوتونی لانه زنبوری، نور سفید تولید خواهد شد. نشان داده می شود که با عبور دادن یک پالس لیزر به عرضfs28/4 و بیشینه ی توان ۱۰kW از یک فیبر بلور فوتونی لانه زنبوری به طول ۲۰ میلی متر، که پاشندگی آن به نحو مناسبی مهندسی شده باشد، می توان طیف ابرپیوستار یکنواختی در محدوده ی نور مرئی تولید کرد.همچنین تاثیر قطر هسته ی فیبر و انتخاب طول موج لیزر بر نحوه ی شکل گیری طیف ابرپیوستار و رفتار نور در این نوع فیبر بحث خواهد شد