سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۴۷

نویسنده(ها):

شهاب اسفندیاری – دانشجوی دوره دکتری ، گروه نظریه انتقادی و مطالعات فرهنگی دانشگاه نات

چکیده:

طی سال های اخیر در محافل رسمی و رسانه های ارتباط جمعی ایران سخن ازجهش علمی، پیشرفت فناوری، نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری فراوان رفته است . به نظر می رسد چنین اقبال و رویکردی ناشی از مطالعات راهبردی و آینده نگر به مسائل زیربنایی جامعه است . مقارن شدن چنین مباحث نظری و رسانه ای با رشد شایان توجه مقالات علمی ایران در نشریات بین المللی وهمچنین به ثمر رسیدن برخی پژوهش ها در عرصه های نوین علمی و فناوری، چشم انداز امیدبخشی در افق علمی کشور پدیدار ساخته است. با این اوصاف، به نظر می رسد جایگاه علوم انسانی در فرآیند کلی تحول و پیشرفت جامعه – به طور عام – و سهم این علوم در جهش علمی کشور – ب ه طور خاص – چندان در کا نون توجه قرار نگرفته است . این مقاله ابتدا وضعیت کنونی تولید علوم انسانی در کشور را با در نظر گرفتن آمار انتشار مقالات علمی در سطح بین المللی مورد بررسی قرار می دهد . آن گاه ضمن بررسی برخی دیدگاهها پیرامون انتشار مقالات علوم انسانی به زبان بین المللی 1 درنشر یات خ رجی، به تبیین دلائل مطلوبیت و ضرورت این امر خواهد پرداخت . سپس با تحلیل ریشه ها و عوامل مؤثر در وضع موجود، تلاش خواهد نمود راهکارها وپیشنهادهایی برای نیل به وضع مطلوب ارائه نماید