سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدجواد کتابداری – دانشیار ، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسنعلی سپیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی ، دانشکده مهندسی کشتی سازی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تحقیق ، عملکرد یک موجساز لولایی با روش عددی لاگرانژی و بدون استفاده از مشSPH در یک حوضچه تست مدل شده است. در این روش سیال مانند مجموعه ای از ذرات مدل شده و معادلات ناویر استوکس به صورت لاگرانژی برای تمامی ذرات در هر گام زمانی حل می شوند. در این تحقیق ، برای دو عمق 0/2و 0/3 متر ، موجساز با پریود های 1، 1/2 ، 1/4 ثانیه شروع به حرکت کرده و تولید موج می نماید. طول و ارتفاع موج تولید شده در زمانی معادل با دو برابر دوره تناوب موجساز، بررسی گردید. مقایسه نتایج عددی با تئوری تحلیلی موجساز نشان داد که مدل تهیه شده با دقت مناسبی قادر به شبیه سازی امواج می باشد