سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادله قلی پور کنعانی – دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
هژیر بهرامی – دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
مهدی نوری – دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گیلان ، رشت ،ایران

چکیده:

در این مطالعه نانو فایبرها از الکتروریسی مخلوط کیتوسان (% 85DDA،Mw=1000KDa)و پلی وینیل الکل – 120 KDa)Mw=94 در اسید استیک 2% ساخته شده اند . اگرچه کیتوسان در اسید استیک(%2-90) محلول است اما ویسکوزیته بالای محلول در وزن های مولکولی بالا مانع الکتروریسی کیتوسان خالص شده است . محلول مخلوط با نسبت های جرمی متفاوت ) / PVA کیتوسان 50/50و 30/70و 25/25و 20/80و 10/90الکتروریسی شده است .. مرفولوژی ، قطر و ساختار نانوالیاف بوسیله آزمایشاتSEM,FTIR و DSC بررسی شده است . تصاویر SEM نشان می دهد که قطر الیاف تحت تاثیر باندهای بین مولکولی کیتوسان و PVA می باشد .