سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن یوسفی – گروه فیزیک،دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
علی اعظم خسروی – گروه فیزیک، دانشگاه شاهد
حسین مختاری – گروه فیزیک، دانشگاه یزد، صفاییه، یزد
امید خانی – گروه فیزیک، دانشگاه یزد، صفاییه، یزد

چکیده:

نانوذرات ZnS:Fe با بکارگیری روش مهار در محیط آبی وخاصیت مهارکنندگی مرکپتواتانول (M.E) تولید شدند . طیفهای Uv-visible و پراش اشعه X نانوذرات تولید شده مورد بررسی قرارگرفت . طیفهای اشعه X بطور عمده ساختار مکعبی را برای نانوذرات نشان می داد که بخشی از پیکهای شبکه هگزاگونال را نیز در خود داشتند و سایز تقریبی ذرات از طیف پراش 1,3 nm بدست آمد