سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داود حسن پور – گروه الکترواستاتیک، مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی، پژوهشکدة م
فیروز جعفری شبیری – گروه الکترواستاتیک، مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی، پژوهشکدة م
سیفعلی نرمانی – گروه الکترواستاتیک، مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی، پژوهشکدة م
مهدی چیت ساز – گروه الکترواستاتیک، مرکز تحقیقات مهندسی آذربایجان شرقی، پژوهشکدة م

چکیده:

در این مطالعه، فرآیند الکتروهیدرودینامیک ) ) EHD به تفضیل بیان شده و نتایج حاصل از به کارگیری این فرآیند در تولید نانوپودرها آورده شده است . فرآیند تولید نانوساختارها در این سیستم، شامل سه قسمت اساسی است : قسمت اسپری الکترواستاتیک، قسمت خشک کن، و قسمت جمع کننده . قسمت اسپری کننده شامل الکترود باردارکننده متصل به ولتاژ بالایی در حدود 15 kV و دیسک چرخان می باشد که به صورت هم محور با الکترود قرار گرفته است . میدان الکتریکی حاصل از الکترود باردارکننده، باعث القای بار الکتریکی بر سطح قطرات تولید شده توسط دیسک چرخان می شوددر قسمت خشک کن، قطرات میکرونی باردار تحت تاثیر اختلال حرارتی اعمال شده به قطرات، خشک شده و به فاز جامد تبدیل می شوند . ذرات جامد بدست آمده تحت این فرآیند، در محدوده سایز 20-100 nm قرار دارند . نانوپودرهای حاصله در یک چرخة پیوسته تولید شده و دارای توزیع سایز باریک می باشند . مزیت اصلی این سیستم، یکنواختی و پیوستگی تولید و حداقل دخالت نیروی انسانیدر فرآیند تولید می باشد .