سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن اله یاری – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشکده علوم پایه
فاطمه بخشیانی – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشکده علوم پایه
سمیه دفتری بشلی – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشکده علوم پایه
حمید رحمانیان – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشکده علوم پایه

چکیده:

در این مقاله تولید نانو لوله های کربنی به روش تخلیه قوس الکتریکی در محل ولاریته های مختلف بررسی شده است و تصاویر SEM از نمونه ها مـورد ارزیابی قرار گرفتند .