سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاجر رجایی لیتکوهی – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشکده علوم پایه
فاطمه قهارپور – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشکده علوم پایه
علی اصغر حسینی – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشکده علوم پایه
مجید عباسی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

در این تحقیق از تخلیه قوس الکتریکی، در محلول کلرید سدیم ) ) NaCl برای تولید نانولوله های کربنی استفاده شده است . برای دستیابی به یک شرایط بهینه تولید نانولوله های کربنی ترکیبی از عناصر واسطه کبالت، نیکل و آهن به عنوان کاتالیزور و ولتاژها و مولاریته های مختلف محلول NaCl بکار گرفته شد . برای بررسی نمونه ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که محلول 0/3 مولار NaCl همراه با حضور کاتالیزور ترکیبی Ni-Co شرایط بهتری را برای رشد نانولوله های کربنی فراهم می کند . همچنین ولتاز و جریان بهینه نیز به ترتیب 20 ولت و 90-110 آمپر حاصل شد .