سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید رحمانیان – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشکده علوم پایه
علی اصغر حسینی – گروه فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشکده علوم پایه
محسن جهانشاهی – گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه مازندران، بابل، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

سنتز نانوساختارهای کربنی در محیط های گاز بوسیله تخلیه قوس بررسی شده بود . در این مقاله تو لید نانو لوله ها ی کربن ی و دیگر نانوساختارهای کربنی را با اسـتفاده از روش تخلیه قوس در محیط مایع با استفاده از کبالت و نیکل به عنو ان کاتالیزور را گزارش کردیم . میکروسکوپ الکترنی روبشی جهت بررسی نانوسـاختارهای کربنـی به کار رفتند