سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ااهه حججی – تهران , دانشگاه تربیت مدرس , دانشکده فنی , گروه مهندسی شیمی
مهرداد منطقیان – تهران , دانشگاه تربیت مدرس , دانشکده فنی , گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق انتخاب شرایط عملیاتی در کریستالیزاسیون القایی گوگرد در مخلوط تولوئن و اتانل مورد توجه قرار گرفته است . در ابتدا اتانل، آب، تولوئن و گوگرد به عنوان مواد اولیه تهیه شدند . سپس حلالیت گوگرد در تولوئن در دمای °C 25 به عنوان حلال مشخص و با استفاده از کریستالیزاسیون القایی و ضد حلال به عنوان عامل ایجاد کننده فوق اشباعیت، کریستالهای گوگرد تولید شدند . در ادامه منحنی حلالیت گوگرد در مخلوط تولوئن و اتانل بدست آمد . با توجه به اینکه هدف تولید ذرات نانومتری است، با فیلتراسیون کریستالها از محلول و انجام تست SEM و TEM شکل و اندازه ذرات مشخص شد .