سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا سلطانی مقدم – دپارتمان فیزیک دانشگاه لرستان خرم آباد
علی بهاری –

چکیده:

گذردهی غیرخطی مرتبه سوم به صورت تئوری و محاسباتی برای نقطه کوانتومی چاه کوانتومی با ساختار ZnS/CdSe/ZnS/CdSe ارایه داده می شود ویژه مقادیر انرژی الکترون و توابع موجتحت تقریب جرم موثر برای نانوپوسته محاسبه و گذردهی غیرخطی مرتبه سوم تحت اثر تولید هارمونیک سوم بهصورت تابعی از طول موج فوتون پمپ شده به دست آورده می شود با افزایش پهنای پوسته ی داخلی پیک های پذیرفتاری بصورت توابعی از طول موج فوتون پمپ شده بطول موجهای بلندتر انتقال یافته و شدت پیک افزایش می یابد.