سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رقیه پرویزی – دانشگاه ولی عصر رفسنجان، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و ع
علیرضا بهرام پور – دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
محمد کریمی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان

چکیده:

تابش میدان پر قدرت لیزر بر روی اتم ها، باعث بونش اتم و آزاد شدن الکترون می گردد. الکترون آزاد شده در میدان پر قدرت لیزر، همانند ذرع باردار ازاد انرژی کسب می کند. در نظر گرفتن میدان الکترومغناطیسی زمینه بر روی تابع موج الکترون آزاد شده نشان می دهد که الکترون می تواند به حالت پایه اتم باز گردد. در اینگذار ازحالت پیوسته به حالت گسسته، الکترون انرژی دریافت شده از پالس لیزر را به صورت مضارب فرد مرتبه بالایی از نور لیزر فرودی، گسیل میکند. دامنه هارمونیک های ساطع شده به شکل پالس میدان الکترومغناطیسی لیزر و اتم مورد نظر دارد. در این مقاله پالس پله ای برای اتم های هیدروژن، آرگون و هلیم به صورت تئوری بررسی شده است.