سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرجان انشاییه – دانشگاه آزادفلاورجان
آزاده عبدلی –
حسین قنواتی – دانشگاه اصفهان
محبوبه مدنی – دانشگاه آزادفلاورجان

چکیده:

روغن تک یاخته یا Single Cell Oil(SCO) به روغن بدست آمده ازمیکروارگانیسم ها اطلاق می شود این ترکیبات لیپوفیلیک میکروبی به علت خصوصیات ویژه بسیار موردتوجه صنعتی قرارگرفته اند مخمرهای مولد چربی تری آسیل گلیسرول های غنی ازاسیدهای چرب غیراشباع یا دارای ساختارویژه را تجمع میدهند تعدادمیکروارگانیسم های مولد چربی که دارای قابلیت تجمع لیپید به میزان بیش از20درصد بیومس خود باشندنسبتاکم است کمتر از5درصد مخمرهای مولد چربی گزارش شدها ند که توانایی تجمع بیش از25درصد لیپید را دارند این مخمرها قادر به تولید انواع متفاوتی ازلیپدیها هستند زیرا با توجه به ترکیب محیط میتوانند با جایگزینی اسیدهای چرب موجود درتری گلیسرید ترکیب لیپیدی خود را تغییر دهند دراین تحقیق ازمخمرهای یارویالیپولیتیکا دوسویه ی متفاوت و کاندیدا گالی جهت تولید روغن میکروبی استفاده شده است.