سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد عبدالهی – کارشناس ارشد حسابداری مدرس دانشگاه پیام نور بهشهر
مسعود رمضانی – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

ویژگیهای محیط رقابتی امروز مانند دستیابی به محصولات بهتر قیمت تمام شده ارزانتر و بهبود مستمر عملیات طراحی تولید و توزیع شرکتها را وادار می نماید تا روشهای مبتکرانه ای برای رسیدن به این هدفهای راهبردی استراتژیک اتخاذ نمایند مفهوم تولیدناب و حسابداری مدیریت ناب در رسیدن به این هدف های راهبردی به شرکتها پیشنهاد می شود تولید ناب نگرشی است که در صدد حذف و از بین بردن هرگونه فعالیت اضافی از مرحله تهیه مواد تا تولید و در نهایت فروش است که ارزش افزوده را ایجاد نمی کند به بیانی دیگر تولید ناب به دنبال ایجاد ارزش یا خلق ارز ش می باشد. با تغییر تولید انبوه به تولید ناب لازم است سیستم حسابداری مدیریت شرکت نیز هماهنگ با این شیوه تولیدی گردد. لذا حسابداری مدیریت ناب باید جایگزین سیستمهای اندازه گیری و حسابداری مدیریت سنتی شود.