سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راضیه کوهکن – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شهریار شرفی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
هومان شکراللهی – دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز
کمال جانقربان – استاد دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف ازاین تحقیق تولید آلیاژهای نانوکریستال آهن – کبالت قابل استفاده در کامپوزیت های مغناطیسی نرم می باشد دراین مقاله تاثیر پارامترهایی از قبیل ترکیب شیمیایی و زمان آسیاب برمحصول نهایی بررسی گردیده است اندازه کریستالها و فازهای تشکی شده توسط ازمایشات آنالیز اشعه ایکس XRD شناسایی شدندو ریزساختار نمونه ها نیز به کمک تصاویر میکروسکوپ الکترونی sEM بررسی شدند. کیفیت مغناطیسی پودرهایت ولیدی توسط دستگاه آنالیزر مغناطیسی منحنی B-H مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج آنالیز تفرق اشعه ایکس تشکیل محلول جامد آهن نیکل را بعد از 45 ساعت آسیاب تایید می کنند افزایش زمان آسیاب منجر به افزایش پارامتر شبکه کاهش اندازه دانه اندازه کریستال و افزایش کرنش شبکه می شود نتایج آزمایشات مغناطیسی نشان میدهد که با افزایش زمان آسیاب نیروی مغناطیس زدا افزایش یافته و مغناطش اشباع در ابتدا زیاد و بعد از 70 ساعت آسیاب کمی کاهش می یابد.