سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا کمالی – مرکز تحقیقات و فناوری مواد پیشرفته فلزی
محمدرضا فرهنگ –
سیدمحمدمهدی هادوی –

چکیده:

ترکیبات بین فلزی آلومیناید گاما بعنوان موادی جذاب برای کاربرد دردمای بالا مطرح می باشند دراین تحقیق تولید پودر آلومیناید تیتانیم بهروش احیای همزمان مخلوط TiO2/Al2O3 توسط کلسیم و هیدرید کلسیم CaH2 دردماهای مختلف بررسی شده است مطابق با نتایج بدست آمده کلسیم و هیدرید کلسیم هر دو تونایی تولید پودرآلومینا تیتانیم را از این مخلوط اکسیدی دارند با استفاده از ماده احیا کننده کلسیم و انجام عملیات احیا دردمای 1000 درجه سانتیگراد بهمدت 90 دقیقه و سپس اجرای عملیات حل سازی پودرTiAl/Ti3Al قابل تولید می باشد.