سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اصغر شیرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سهراب سنجابی – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محمد اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی

چکیده:

پوشش های رسوب الکتروشیمیایی یافته کبالت به علت ضریب اصطکاک پایینی که دارند دارای مقاوت سایشی بالایی هستند. اضافه نمودن نانوذراتTiO2 به حمام سولفاتی رسوب دهنده کبالت متشکل از سولفات کبالت، اسید بوریک،ترکننده باعث رسوب هم زمان نانوذرات TiO2 در زمینه کبالت می گردد. وجود این نانوذرات در حمام رسوب دهندهCO پوشش نانوکامپوزیتی Co-TiO2 را تولید می نماید. در این مقاله اثر غلظت نانوذرات TiO2 ترکننده سدیم دودسیل سولفات SDS و چگالی جریان که از مهم ترین پارامترهای فرآیند رسوب الکتروشیمیایی است مورد بررسی قرار گرفته است. افزایش نانوذرات TiO2 به حمام موجب رسوب هم زمان TiO2 در زمینه CO خالص می شود که مورفولوژی سطحی CO به طور کامل از رشد سوزنی به رشد ستونی تغییر داده و موجب افزایش میکروسختی پوشش از 300Hv به 504Hv می شود. چگالی جریان نیز اثر قابل توجهی بر میزان TiO2 رسوب یافته دارد و میزان بهینه آن 3mA.cm-2 است که حداکثر میزان TiO2 را در پوشش رسوب می دهد.