سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا کمالی – دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد محمودبابویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدمحمدمهدی هادوی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حکمت رضوی زاده – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کامپوزیتهای زمینه بین فلزی گونه جدیدی از کامپوزیتها با خواص منحصر بفرد می باشند . در این تحقیق کامپوزیت آلومیناید تیتانیم – آلومینا بروش سنتز احتراقی در سیستم TiO2 ، Al و KClO4 و سپس اعمال فرآیند پرس گرم تولید شد . کامپوزیت مزبور متشکل از دو فاز درهم تنیده آْلومیناید تیتانیم و آلومینا می باشد . سختی بالا(31/47 HRC )متاثر از فاز پیوستهAl2O3 و هدایت الکتریکی (2029(Ω cm )-1)متاثر از فاز پیوسته آلومیناید تیتانیم می باشد .