سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

الهه کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

انسان و فضایی که انسان را دربرگرفته است و برهم تاثیر گذارند فضا می تواند برنحوه زندگی افکار و رفتار افراد تاثیر گذارد هرفضا دربردارنده معانی و نمادهایی است که مستقیم یا غیرمستقیم حاوی پیامند درجهت رسیدن به جامعه ای سعادتمند باید بدانیم فضای خانه ایرانی چه رابطه ای با هویت افرادساکن درآن دارد و چگونه برنحوه زندگی او تاثیر گذار است دراین پژوهش با مطالعه و برشمردن ویژگیهای فضایی خانه های سنتی و معاصر ایرانی و اثری که هر کدام از این ویژگیها برمعنای زندگی انسان می گذارن اصولی را برداشت کرده و به معیارهایی برای خلق فضایی متناسب با فرهنگ والای ایرانی پرداخته شدها ست این نوشته از گونه پژوهشهای استدلال منطقی و بررسی تحلیلی مقایسه ای خانه های سنتی و معاصر است با هماهنگ ساختن نحوه نگرش به زندگی با شکل گیری فضای متناسب با آن میتوان به استخراج اصول درست معماری مسکونی پرداخت