سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رقیه مصلح – دکتری زبان و ادبیات عربی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

یاد و خاطره دلاوری ها و رزم آوریها در جامعه ذهن های پویا را سوی خود می کشاند و زیبایی های ایثار و از خودگذشتگی را به مرحله بالندگی می رساند و افق دوردست درخشندگی تکریم را نمایان می سازد. زیرا سرلیندی و سرافرازی، دلاوری ورزم آوری ، پویای و تلاش ، از جمله واژه های ارزشمند و محترم نزد ملتها و امتهای رزمجو و قدرتمند است که همواره به سوی قله بلند مرتبگی چشم دوخته اند و متهورانه و بی باکانه برای حفظ دین و کیان و سرزمین خود استقامت و پایداری می کنند که در این رهگذر به جاودانگی نیز دست می یابند و فرهنگ جانبازی را بر عرصه زندگی به نمایش در می آورند . نیک می دانیم ادبیاتهر قوم نمایانگر فرهنگ و تمدن آن خطه و دیار می باشد از آنچجا که موضوعات ارزشی حد و مرز نمی شناسد و مختص زمان و مکان خاصی نمی باشد این مقاله بهبررسی تحول و سیر شعر مقاومت و پایداری در ادب فلسطین که در این زمینه پیشتاز و سرآمد است می پردازد و چونگی تکریم و بزرگداشت شهدای جان بر کف را در قالب شعر نمایان می سازد چه قالبهای منظوم و موزون ادبیات هر دیار بهترین ابزار رسانه ای می باشد . زیرا شاعر تصویر سازی ماندگاری از رشادتها و دلاوریها می کند و دفاعی ارزشی را با هنر احساس و عواطف رد می آمیزد و با کلمات و عبارات لطیف و ظریف سلاحی برنده و کوبنده را بر فرق متجاوزان و تبهکاران می کوبد تا درس جاودانگی را ارایه دهد و از بزرگ مردان عرصه پیکار تکریمی شایسته و بایسته به عمل آورد .