سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین عسگری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:

هدف این مقاله بررسی منابع ایجاد کننده نویز و روشهای کاهش آن در خطوط تغذیه مدارهای الکترونیکی می باشدیکی از مهمترین عاملهای ایجاد کننده نویز اندوکتانس موجود در مسیرهای ارتباطی می باشد به علت ضرورت کاهش اندوکتانس موجود در مسیرهای برد مدار چاپی و پایه های قطعات توجه به طول و عرض مسیر و محل قرار گرفتن قطعات در طراحی برد مدار چاپی ضروری می باشد استفاده به موقع ومناسب از فیلترها برای از بین بردن نویز در فرکانس های خاص می تواند کمک زیادی کند از روش های ذکر شده می توان در طراحی بردهای مخابراتی، پردازشی، کنترلی و … استفاده نمود. دراینمقاله منابع نویز و روشهای کاهش نویز در هریک از منابع به اختصار توضیح داده شده است و بعد از آن به روشهای کاهش نویز در خطوط انتقال پرداخته ایم برای تاییدمطالب از شبیه سازی به کمک نرم افزار Pspice , Matlab بهره برده ایم. در انتهای سعی شده است به فیلترها و اثرات آن در مدار با نگاه یک سیستم کنترلی پرداخته شود.