مقاله تکوين و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1392 در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه 63 تا 85 منتشر شده است.
نام: تکوين و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه
این مقاله دارای 23 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکوين
مقاله تحول
مقاله قهرمان
مقاله اسطوره
مقاله حماسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوارزمي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صرفي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدبري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شريف پور عنايت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسطوره ها هميشه به يک حال نمي مانند، بلکه با گذر زمان برخي از آنها با شکل جديدتر به صورت داستان هاي حماسي نمودار مي شوند. در اين تغيير و تبديل، دگرگوني هايي در داستان اسطوره اي صورت مي پذيرد. دلايل گوناگوني براي تبديل اسطوره به حماسه وجود دارد و داستان ها در طي تحول خود به جابه جايي، شکستگي، قلب، حذف و … دچار مي گردند. در ورود اسطوره به حماسه، قهرمان ها هم از اين تغيير به کنار نمي مانند. در اين جستار نگارندگان با بررسي الگوهاي اسطوره اي و حماسي، اين تغيير و تبديل ها را بررسي کرده اند.