سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آزاده کریمی – مربی آموزشی، گروه هنر و معماری، دانشگاه پیام نور، جمهوری اسلامی ایران
پوریا درخشی – دانشجو کارشناسی معماری، دانشگاه پیام نور، جمهوری اسلامی ایران
محمدباقر حاجی زاده – دانشجو کارشناسی معماری، دانشگاه پیام نور، جمهوری اسلامی ایران
عارف محمدی باغملایی – دانشجو کارشناسی معماری، دانشگاه پیام نور، جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

حیاط به عنوان یک عنصر معماری در معماری بوشهر جایگاهی ویژه دارد، بافت تاریخی شهر بوشهر سوی دارد خود را به سمت دریا در بستر شبه جزیره ای خود بگستراند. در این میان وجود حیاط در معماری بومی آن از نظرهای گوناگون قابل بررسی است. مقاله پیش روی بر آن است که تیپولوژی حیاط را در خانه های بوشهر مورد بررسی قرار دهد. برای آنکه با بناهای ساحلی به فرضیه ای که ممکن است پاسخگوی ما برای کل بافت کهن نباشد، سعی شده است که علاوه بر بناهای ساحلی از عمارت های شاخص در بخش های حیاتی بافت و بناهای ساده تر که کمتر آنها را می شناسیم را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم به نتیجه ای شاخص در خصوص تناسبات در حیاط و چگونگی قرار گیری حیاط نسبت به سایر عناصر معماری دست یابیم.