سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحمد حسینی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
ابراهیم زارع پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

اخیرا بحث ورود کاربرد RFID در بخشهای مختلف خدمات و امنیت بسیار فراگیر و رو به گسترش است. RFID به یکپارچه سازی خدمات شهری و شهروندی با عملکردهای خودکار، سرعت و دقت بیشتری داده و فعالیتهای مختلف شهری در استراتژیهای مختلف را بهبود RFIDایمنی ، امنیت و بازده عملیاتی بیشتری را برای سازمانها و نهادهای وابسته و تابعه میسر ساخته و در این مقاله تلاش گردیده کاربردهای مختلف استفاده از این تکنولوژی در شناسایی و کنترل محله ها و مناطق شهری مورد بررسی قرار گیرد. این بحث می تواند در مدیریت کلیه محله و همچنن ایجاد امنیت و کنترل در تمامی محله مورد استفاده قرار گیرد.