سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه عبری – دبیر آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره)
مریم عبری – دبیر آموزش و پرورش بندر ماهشهر

چکیده:

این تحقیق در باب اهمیت و ضرورت دین شناسی و جامعه شناسی دین با هدف راهکارهای دین شناسی از دیدگاهمرحوم دکترعلی شریعتی و شهید مطهری گردآوری شده است. و دیدگاههای این دو متفکردینی مسلمان را مورد ارزیابی وتفقه قرار داده و دیدگاه های دکتر شریعتی را از نگاه نقد دیدگاه دورکهایم بررسی کرده و همچنین دیدگاه شهید مطهریبه مسئله تجربه دینی که هم معلول تربیت فلسفی اوست که در فلسفه اسلامی به گرایش دارد «حکمت متعالیه صدرایی» گرایش دارد را بررسی نموده است. رویکرد شهید مطهری به دین بیشتر رویکرد کلامی- فلسفی و مبتنی بر روش تحلیل منطقی و مفهومی و توصیفی است و انتظار او از دین نیز انتظاری معرفتی و معرفت شناختی است و در واقع انتظاری فیلسوفانه ومتکلمانه است و بیشتر به مضمون و محتوا و صدق و کذب و حق و باطل باورها و اعمال دینی توجه دارد تا به آثار وظهورات بیرونی و نتایج و بروزات اجتماعی و تاریخی دین و تفاوت عمده و اصلی رهیافت او با دکتر شریعتی دقیقاً درهمین است . همچنین روش این تحقیق کتابخانه ای بوده است.