سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شکور سلطانی – مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع اب ایران
فرشید فیض الهی – رئیس گروه نظارت بر طرحهای اجرایی مهندسی رودخانه
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق ایران

چکیده:

بهمنظور حفاظت و صیانت از مجاری آبی بعنوان یک ثروت ملی از بعد حاکمیتی و جلوگیری و کاهش خسارات و اثرات احتمالی سیل و طغیان رودخانه ها و مسیلها از دیدگاه مدیریتی سیلاب تعیین حدود بستر و حریم رودخانه ها به عنوان یکی از روشهای غیرسازه ای کنترل سیلاب از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد از سوی دگیر جامع نگری در مدیریت یکپارچه رودخانه های کشوربصورت منسجم در شرایط بحرانی و سیلابی حائز اهمیت می باشد جهت نیل به اهداف فوق و نیز تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و ترسیم اهداف برنامه پنجمن توسعه وزارت نیرو طرح ملی مطالعه و اجرای ساماندهی تعیین حد بستر و حریم رودخانه های کشور با رویکرد مدیریت حوضه ای و جامع به عنوان یکی از طرحهای راهبردی دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران تدوین و تبیین گردید.