مقاله جایگاه مولفه های حقوق بشر در محتوای کتاب های درسی دوره آموزش ابتدایی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در نظریه و عمل در برنامه درسی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: جایگاه مولفه های حقوق بشر در محتوای کتاب های درسی دوره آموزش ابتدایی ایران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق بشر
مقاله تحلیل محتوا
مقاله کتاب درسی
مقاله دوره ابتدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی عسگری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: چهارباشلو حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عطاران عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر در زمینه یکی از اساسی ترین مباحث روز در حوزه آموزش و پرورش و برنامه ریزی درسی تحت عنوان «آموزش حقوق بشر» انجام شده است. بدین منظور با بهره گیری از روش تحلیل محتوا، ۳۶ جلد کتاب درسی دوره آموزش ابتدایی سال تحصیلی ۹۲ – ۱۳۹۱ که شامل ۳۹۲۴ صفحه بوده، مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از کتب درسی و برای بدست آوردن ضریب اهمیت هر یک از مولفه های حقوق بشر و مقایسه ضرایب آن ها، از روش آنتروپی شانون که برگرفته از تئوری سیستم هاست، استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهشی، توجه متعادلی به مولفه های حقوق بشر نشده و در میان صفحات کتب درسی این دوره، بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه حقوق اساسی و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد. همچنین بر اساس ضرایب اهمیت بدست آمده از فراوانی های مربوط به خرده مولفه ها، بیشترین ضریب اهمیت مربوط به خرده مولفه حقوق زیست محیطی و کمترین ضریب اهمیت مربوط به خرده مولفه های حق دادخواهی عادلانه و حق مالکیت می باشد.