سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حامد معظمی گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سامانههای قد
احمد غلامی – دانشیار گروه برق – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سامانههای قدرت، دا
محسن کلانتر – استاد گروه برق – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سامانههای قدرت، دانش
دیاکو عزیزی – دانشجوی دکترا – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سامانههای قدرت، دانش

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: در متن مقاله یکی از تصاویر ناقص می باشد و کیفیت فرمولها پایین می باشد]
در سیستمهای توزیع، از ریکلوزر به منظور حذف خطاهای گذرا، ایزوله کردن خطاها، مدیریت ساختار شبکه و غیره استفاده میشود. با توجه به نقش اساسی ریکلوزرها در قابلیت اطمینان شبکه و بحث بهرهوری اقتصادی شرکتهای توزیع، باید در انتخاب تعداد و مکان نصب آنها دقت لازم را نمود. به منظور بررسی مسئله انتخاب تعداد و مکان بهینه ریکلوزرها در شبکه توزیع با هدف افزایش قابلیت اطمینان، عموماً از شاخص انرژی توزیع نشده استفاده میشود. در این مقاله برای یافتن مکان بهینه ریکلوزرها به منظور کاهش انرژی توزیع نشده از الگوریتم اجتماع ذرات PSO استفاده شده است. این الگوریتم الهام گرفته شده از حرکت پرندگان و ماهیها جهت یافتن غذا میباشد. برنامهنویسیهای انجام شده توسط نرمافزار MATLAB برای یک شبکه نمونه استاندارد 33 شین IEEE اجرا میگردد.