سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید سعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت
محسن سیماب – دانشگاه تربیت مدرس
امین مرادخانی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه صنعت برق در دنیا دستخوش تغییرات ساختاری به منظور دستیابی همزمان ودسترسی همه جانبه به شبکه برق و همچنین استفاده از مزایای تولید پراکنده است با توجه به گستردگی و تعداد ادوات سیستم توزیع حجم بالایی از سرمایه گذاری در سیستم قدرت به این بخش اختصاص یافته است بنابراین با طراحی صحیح سیستم توزیع ضمن بهبود وضعیت سرویس دهی مشترکین می توان کارایی اقتصادی سیستم را نیز افزایش داد. دراین مقاله یک روش جدید برای جایابی تولیدات پراکنده با در نظر گرفتن تلفات و کیفیت توان در سیستمهای توزیع ارائه شده است کارایی DG در هر شین سیستم توزیع با در نظر گرفتن مقداربهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات و انرژی تامین نشده مدلسازی شده است برا یمحاسبه مقدارکارایی از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده گردیده است همچنین برای محاسبه انرژی تامین نشده شبکه از روش مبتنی بر جستجوی ممنوع با هدف کمینه کردن هزینه خاموشی مشترکین جهت بازیابی بار شبکه های توزیع در حضور DG استفاده شده است.