سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس سرداری – دانشکده فنی، دانشگاه زنجان
کاظم مظلومی – دانشکده فنی، دانشگاه زنجان
ابوالفضل جلیلوند – دانشکده فنی، دانشگاه زنجان

چکیده:

پیشرفتهای اخیر در حوزه تکنولوژی منابع تجدیدپذیر به همراه افزایشتقاضا و نیاز به انرژی پاک و ارزان باعث گرایش روزافزون به تولیدات پراکنده شده است. قرارگیری واحدهای تولید پراکنده در سیستم قدرت درصورتی که به طور صحیح و مطالعه شده انجام گیرد به پایداری سیستم، افزایشقابلیت اطمینان، کاهشتلفات و کاهشهزینه نهایی تولید میانجامد . در این مقاله ابتدا روشی منحصر بفرد برای حل مسئله پخش بار در شبکه های شعاعی بیان شده و نتایج حاصل با دیگر روشهای پخش بار مقایسه می شود . با توجه به نتایج فوق و ارائه تابع هدف مناسب، اقدام به جایابی تولیدات پراکنده با هدف کاهش تلفات و با بهر ه گیری از الگوریتم هوش مصنوعی قورباغه بهبود یافته، صورت میپذیرد. روش پیشنهادی بر روی یک سیستم 33 شینه IEEE تست و مکان، ظرفیت و تعداد بهینه مولدها تعیین میگردد.