سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود علی اکبرگلکار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدقاسم پورمهدی – شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو

چکیده:

اغلب روشهای بازیابی در شبکه های توزیع انرژی که تاکنون ارائه شده اند، براین پایه استوارند که عیب فقط پیدا و از شبکه جدا شده است، ولی عملاً چنین کاری در شبکه های فاقد سیستمهای اتوماسیون، قابلیت اطمینان شبکه را به شدت کاهشمیدهد . یکی از مشکلات بهره بردارهای شبکه های توزیع هنگام وقوع عیب یافتن محل میباشد . به همین خاطر در این مقاله بکمک یک سیستم خبره مبتنی بر تجربیات بهره بردارهای شبکه و با استفاده از منطق فازی، روشی برای یافتن بهترین پست جهت شروع تست فیدر، بازیابی بارها و جداکردن عیب در حداقل زمان ارائه شده است . در این روش اهداف ومحدودیتهای نظیر : بازیابی حداکثر بار در حداقل زمان، حداقل سویچینگ، اهمیت بارها و رعایت محدودیتهای الکتریکی شبکه مورد توجه بوده است . روش مذکور برروی یک فیدر نمونه از شبکه تهران تست شده و نتایج آن در انتها ارائه شده است .