سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس اسماعیلی دهج – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید اسماعیلی – اعضا هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود رشیدی نژاد –

چکیده:

یکی از مسائل مههم دربهره برداری ازسیستم های قدرت میزان تراکم خطوط شبکه می باشد دراین مقاله یک روش جدید برای جایابی ادوات FACTS سری و موازی برای کاهش تراکم خطوط و همچنین کاهش تلفات توان سیستم بادرنظر گرفتن هزینه بهره برداری شبکه قدرت به کاربرده شده است برای این منظور ابتدا عناصر سری sSSC و موازی STATCOM انتخاب و با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی مقدار بهینه و بهترین مکان این تجهیزات بصورت همزمان بدست آمده است روش هارمونی با سرعت بالاتر و دقتی بهتر نسبت به سایر روش های جستجوی هومشند م یتواند کارکرد بهینه را درمساله چندهدفه مورد مطالعه به گونه ای که تابع هدف به خوبی پوشش داده شود داشته باشد الگوریتم پیشنهادی برروی شبکه ۳۰ شینه اصلاح شده IEEE تست گردیده و نتایج بدست آ مده برکارایی الگوریتم ارایه شده تاکید داشته و نشان میدهد که با این روش بهبود قابل توجهی نسبت به نتایج بدست آمده از سایر روشها حاصل می گردد.