سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک اسدزاده – شرکت برق منطقه ا ی آذربایجانتبریز- ایران
سیدحسین حسینی – دانشکده مهندسی برقوکامپیوتر دانشگاه تبریزتبریز- ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برقدانشگاه امیرکبیرتهران – ایران

چکیده:

استفاده از انواع مختلف عناصرfactc ;i که براساس تکنولوژی نیمه هادیها بنیان گذارده شد ه اند، درشبک ه های مختلف و برای حل مسائل ناشی از تولید ، انتقال و مصرف انرژی الکتر یک ی روز به روز در حال گسترش می باشد . مطالعه استفاده از این ادوات، در شبکه های قدرت به مطالعات پیچیده ای نیازمند است و بررسی های جامعی را می طلبد. در این خصوص باید نسبت به تشخیص مشکلات شبکه ، راه حل های ممکن، هدف از نصب و میزان ک ارایی و تأثیر این ادوات در پارامترهای شبکه اقدام گردد. دراین مقاله شبکه مورد مطالعه ، شبکه انتقال برق منطق ه ای آذربایجان برای سال 1395 بوده و عنصرFACTS بکارگرفته شده از نوع کنترل کننده یکپارچه سیلان توان(UPFC) میباشد.در ابتدا به بررسی وضعیت شبکه و تنگنا های آن پرداخته میشود. سپس مکان مناسب و مقدار ظرفیت عنصر بکاررفته، ازدیدگاه افزایش بارپذیری خطوط، اصلاح پروفیل ولتاژی شینه ها و میزان کاهش تلفات کل شبکه در حالت دائمی مورد بررسی قرارمی گیرد.