سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهستی ابدی دوست – مسئول تعالی منابع انسانی گروه سایپا
الهام محبوبی – کارشناس برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی

چکیده:

مدل تعالی منابع انسانی به عنوان یک چارچوب جامع مبتنی بر معیارها و شاخصها در تمامی ابعاد منابع انسانی است که به مدیران منابع انسانی سازمان ها کمک می کند تا با ارزیابی مستمر فعالیتها رویه ها ، فرایندها و نتایج منابع انسانی شان نقاط قوت و فرصتهای بهبود خود را شناسایی کرده و برای بهبود آن ها برنامه ریزی کنند به منظور طراحی این مدل ابتدا مدلهای تعالی منابع انسانی فرایندهای منابع انسانی و الگوهای ارزیابی منابع انسانی موجوددر ادبیات موضوع جمع اوری بررسی و تحلیل شدند. دراین راستا می توان به APQC,PDS استاندارد توسعه گر کارکنان ، IIP سرمایه گذاری کارکنان با لدریج، دمینگ ، EFQM، و … اشاره کرد. این مدل دو بخش اصلی است که عبارتند از: توانمندساز ها و نتایج منابع انسانی