سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شادی شیرازی نژاد – دانشگاه هنر اصفهان
زهرا عباسپور – دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

در هنر اسلامی به مفهوم واقعی آن، همه ی عناصر آفریننده ی اثر هنری، نوروجلوه هایی ازفروغ ایزدی هستند و رسیدن به این معنا و توان اجرای آن در هنر، نیازمند درک و فهم در وادی عرفان است. هنر اسلامی انعکاس علاقه ی مسلمانان به هنر و زیبایی و ابزاری برای برقراری ارتباط با دیگران است. هنرهای طلایی قرآن مجید، در ارتباط با هنر و تمدن دوران اسلامی از معنا و مفهوم بسیار گسترده و عمیقی برخوردار است. تذهیب اگر بر گرد مصحف آیات قرآنی باشد بی تردید به سوی نورالنور ایزدی می رود. قرآن به کرات خودرا نوریا منور می خواند و از آنجایی که در صفحه آرایی کلام ا… مجید، طلا بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است، دارای بار معنایی غنی اسلامی است. درطول دوران اسلامی هنرمندان پوشیده اند تا با بهره گیری از استعدادها و مهارت های خویش و ابزاری که در اختیار داشتند این فرستاده ی آسمانی را از لحاظ بصری به آنچه که هست نزدیک تر کنند. در کتاب آرایی قرآن های خطی ایران، استفاده از طلا با توجه به روایات و مفاهیم مذهبی جایگاه ممتازی داشته است. کاربرد طلا در تذهیب به نسبت سایر هنرهای طلایی، غنای تصویری و مفهومی بیشتری را نشان می دهد و از مهم ترین گونه های تزئینات به کار رفته در صفحه آرایی قرآن های خطی دوران های مختلف اسلامی است. دراین پژوهش به بررسی هنرهای طلایی در صفحه آرایی قرآن های خطی ایران اسلامی پرداخته می شود. با توجه به بررسی های صورت گرفته می توان گفت اصلی ترین و بارزترین هنرطلایی به کار رفته در تزیینات قرآن های خطی، هنرتذهیب می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، نظری- تاریخی بوده و وجمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است.