سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه جعفرنیا – استادیار تاریخ دانشگاه پیام نور

چکیده:

مقوله تعلیم نقش مهمی در زندگی انسان دارد . با ظهور اسلامی و دستورات الهی در باب اهمیت جایگاه علم، مساله علم آموزی سرلوحه ی امور مسلمانان قرار گرفت. با گسترش مرزهای اسلامی و آشنایی مسلمانان با اقوام مختلف ، این آموزه، نقش مهمی در پیدایش تمدن اسلامی ایفا کرد . مردمان مناطق مفتوحه با سابقه تمدنی ، با تشویق اسلام به فراگیری علم، رنگ اسلامی به دستاوردهای پیشین خود دادند . این پژوهش بر آن است تا نشان دهد که تاکیداسلام به علم آموزی از عوامل مهم خیزش در تمدن اسلامی است . نتیجه مبین آن است که مسلمانان تحت تاثیر دستور اسلام به علم آموزی توانستند به موفقیتهای بزرگی نائل آیند. بررسی جایگاه علم در اسلامی و تاثیر این آموزه در شکل گیری تمدن اسلامی از اهداف این پژوهش است .