سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی نقی پور – کارشناس ارشد معماری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان،
آزاده آتش پنجه – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری،

چکیده:

روش های نادرست ساخت و ساز در جامعه باعث بیمار شدن محیط زیست شده و یک سیستم زیستی ناسالم ایجاد کرده است. برای ایجاد ساخت وساز درست و حفظ محیط زیست، مصالح و فناوری های به کار گرفته شده در ساختمان ها نقش به سزایی دارند.انتخاب مصالح ساختمانی پایدار و استفاده از فناوری مناسب در طراحی و ساخت مصرف انرژی شده و سلامتی بیشتر محیط زیست را تأمین می کند. زیرا این مصالح باعث کاهش مصرف سوخت در جهت گرمایش ساختمان ها شده و موجب کاهش نشر آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای می شود. همچنین استفاده از منابع طبیعی کاهش می یابد و جامعه به سوی معیارهای پایداری نزدیک می شود.بسیاری از مواد ساختمانی همسو با محیط زیست، دوام و پایداری زیادی دارند و باعث می شوند هزینه نگهداری ساختمان هایی که از این مصالح استفاده کرده اند به شدت تقلیل یابد. استفاده از فناروهای مناسب باعث رسیدن به یک معماری پایدار می شود. بنابراین در این مقاله جایگاه فناوری های نوین در طراحی و ساخت جهت رسیدن به معماری پایدار بررسی شده وبه ویژگی ها و معیارهای آن پرداخته شده است و در نهایت برای نهایت برای هدایت معماری کشور به سوی معماری پایدار، نمونه موردی های کاربردی در این زمینه که در دیگر نقاط مورد استفاده قرار گرفته اند بیان شده است. این پژوهش به روش کتابخانه ای- رایانهای و بر مبنای منابع اسنادی و شفاهی صورت گرفته که نتایج حامل در این مقاله ارائه شده است