سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا پورغلامی سروندانی –

چکیده:

چنانکه می دانیم،بسیاری ازعوارض موجوددرروی زمین دارای اسم هستند واین اسامی بخش مهمی از اطلاعات نقشه را تشکیل می دهند . اگرچه اسم عارضه، همانندخود عارضه درروی زمین قابل رویت نیست ،ولی درج آن درروی نقشه برای شناسایی تعدادی از عوارض لازم وضروری است . نام های تاریخی جغرافیایی جهان، اعم از مرزهای خشکی و آبی، تنها به عنوان یک نام مطرح نیست، بلکه از هویت پویا وپشتوانه ای بزرگ در تاریخ برخوردار است . نام گذاری دریاچه خزر را می توان از دومنظر یعنی نام گذاری داخلی و نامگذاری خارجی بررسی نمود . – ١ نام گذاری داخلی : دراسم گذاری عوارض طبیعی و انسانی یک کشور، رعایت اصول وقواعدی خاص ضروری است . بنابراین وقتی یک اسم به دلایل تاریخی ،یادبود ویا سایردلایل به عنوان اسم رسمی یک عارضه انتخاب می شود،عموم مردم ملزم به،بکاربردن آن اسم هستند . همانطور که می دانیم کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نامهای جغرافیایی ایران طی مصوبه ایی کلیه دستگاههای دولتی را ملزم به نگارش نام " خزر " در داخل کشور نمود .
-٢ نام گذاری خارجی : تاکنون وجه تسمیه عوارضی که به سایر کشور ها تعلق داشته بدین ترتیب بوده است که اسامی،غالباً از زبان اصلی شان اقتباس ومطابق میل وسلیقه مردم هر کشوری
تغییراتی در آن داده می شودویا تحت تاثیرحوادث تاریخی ومراودات بازرگانی واقتصادی قرا ر داشته است . Caspian Sea یا " دریای کاسپین " که نام کاسپین به نام قوم باستانی کاسی بر می گردد،که درجنوب دریای خزر زندگی مر کردند . دراکثر قریب به اتفاق، منابع خارجی نام این دریاچه بزرگ جهان " کاسپین " ذکرشده است . حتی در زبان روسی به آن " کاسپیسکویه موره " نام داده اند . در این مقاله نگارنده سعی نموده،با بکارگیری از ابزار جمع آوری وکندوکاو درمدارک واسناد،دلایل عدم پذیرش نام این قوم را براین دریاچه بزرگ جهان ازسوی محققین داخلی ذکر کرده که اهم آن عبارت است از : غیرایرانی بودن قوم خزر – وحشی و غارتگر بودن قوم خزرها – فاقد دین پایدار و ثابت – دشمن ایرانیان ودوست دشمن ایرانیان – غیر ایرانی بودن واژه خزر، پرداخته شود . ودرنهایت نگارنده ،با این نتیجه که بواسطه غیره ایرانی بودن نام خزر،نادیده گرفتن سهم اقوام بومی و … ، و ارائه پیشنهادات، مقاله را به پایان می رساند .