سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیدرضا صادق منش – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه تهران

چکیده:

جنگ تمام عیار اقتصادی بعنوان کدواژه ای که رهبری معظم انقلاب اسلامی برای شرایط فعلی اقتصاد ایران استفاده کردند خود گویای خطیر بودن شرایط فعلی و اهمیت طراحی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد.همچنین مهندسی ارزش بعنوان یک متدلوژی قدرتمند و دارای پشتوانه علمی و تجربی بیش از ۶دهه در اقتصاد کشورهای صنعتی ، اعتبار خود را اثبات نموده است.در این مقاله ضمن بررسی ابعاد و مبانی مهندسی ارزش و اقتصاد مقاومتی ، به تبیین و پژوهش از طریق مقایسه کارکردهای ۱ گانه مهندسی ارزش با سیاست های ۴۲ گانه اقتصاد مقاومتی پرداخته شدهاست.در نهایت پس از آشکار شدن ابعاد معجزه وار این متدولوژی قدرتمند در کمک به عبور از این پیچ خطرناک تاریخی کشور،برخی پیشنهادات جهت بهره مندی از نتایج آن در عرصه اقتصاد مقاومتی ارائه شده است