سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

رحمان پاریاد – کارشناس ارشد پژوهشی دانشگاه لرستان
بهزاد ملکی – استادیار دانشگاه لرستان

چکیده:

شاخص های تحقیقاتی مانند ملاکی استاندارد برای مشخص نمودن فعالی ت های تحقیقاتی در سطح جهان معرفی و به کار گرفته می شوند و به عنوان راهنمایی برای مشخص نمودن جایگاه و سمت و سوی پژوهش در نظام کلان تحقیقاتی کشور به شمار می آیند و بدون شک با علم به آنها می توان فعالیت های تحقیقاتی را از نظر سازماندهی و برنامه ریزی تحت کنترل درآورد و با مقایسه و تطبیق آنها با شاخص های تحقیقاتی کشورهای توسعه یافته از جایگاه واقعی فعالی ت های تحقیقاتی که به عنوان بستر توسعه پایدار قلمداد شده اند مطلع گردید. از طرف دیگر، جای انکار نیست که بیشتر دستاوردها ی علم در جهان ما به نحوی ناعادلانه تقسیم شده است و چیزی که مل ت های غنی را از کشورهای فقیر متمایز می کند نه تنها کلیه ثرو ت های مادی ، بلکه میزان تولید علمی و دستیابی به دانش بشری است و در واقع آنچه موجب تحول و پیشرفت در قرن حاضر شده است، پشتوانه علمی و پژوهش دارد . بدین ترتیب، با وجود اینکه اکثریت جمعیت کره زمین در کشورهای جهان سوم پراکنده شد ه اند ، با این حال، از انتشار تولیدات علمی جهان سهم ناچیزی را در اختیار دارند و در این میان کشورهای اسلامی که اکثریت آنها کشورهای جهان سوم و در حال توسعه راتشکیل می دهند، نتوانسته اند متناسب با شکوه علمی خود در سا ل های آغازین اسلام بدرخشند . به هر حال، کشور ایران هم یکی از بزر گ ترین کشورهای اسلامی در منطقه است که از این حیث هم برکنار نمانده است