سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا لاله زار – دانشگاه یزد
علیرضا صدیقی انارکی – گروه پژوهشی کیفیت توان الکتریکی
احمد میرزایی –

چکیده:

این مقاله به جایگزینی و بهینه سازی کنترل کننده ولتاژ خودکار با استفاده از الگوریتم فازی ژنتیک پرداخته است به منظور از پارامترهای واقعی سیستم تحریک کنترل کننده ولتاژ خودکار ژنراتور و … موجود دراسناد نیروگاه استفاده شده است پس از مدلسازی و شبیه سازی سیستم کلی پاسخ آن درحالتهای مختلف و تحت شرایط گوناگون بررسی گردیده و ضعفهایی نظیر فراجهش کندی سرعت و … درپاسخ سیستم فعلی واحد کرافت مشاهده شدهاست با توجه به این و به منظور بهبود بخشیدن پاسخ سیستم از روشهای بهینه سازی و جایگزینی همچون الگوریتم ژنتیک روش زیگلر – نیکولز و روش فازی ژنتیک استفاده شده است نتایج نشان میدهد که سیستم با کنترل کننده فازی – ژنتیک دارای پاسخ سریع بدون لرزش و فراجهش کمتر درمقایسه با دیگر سیستمهای معرفی شده است لذا این سیستم مناسب به منظور ج ایگزینی AVR نیروگاه است.