سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهاره قاسمی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
قدرت اله سیف السادات – استادیار گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز
مرتضی رزاز – استادیار گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هارمونیک ها، توان راکتیو و بارهای نامتعادل از جمله پارامترهای مهم تعیین کننده تلفات و کیفیت توان یک سیستم می باشند. فیلتر فعال یکی از ادوات جبران ساز و افزایش دهنده کیفیت توان می باشد که بنابر نوع الگوریتم کنترلی استفاده شده در آن قادر به جبران سازی یکی یا همه این مشکلات می باشد. دراین مقاله یک روش غیر خطی، برای کنترل فیلتر فعال معرفی میشود. با استفاده از این روش توان راکتیو جریان نامتعادل بار و مؤلفههای هارمونیکی جریان جبران سازی میشوند. بر اساس این الگوریتم می توان تغییرات ولتاژ خازن طرف DC و تغییرات کنترل جریان این فیلتر را از یکدیگر جدا نمود، به موجب آن هریک از این زیر سیستمهای مجزا، یک پاسخ دینامیکی ارائه میدهد که پاسخ سیستم کنترل جریان فیلتر به طور قابل ملاحظه ای از پاسخ سیستم کنترل ولتاژ لینک DC سریعتر می باشد. قدم اول این است که از جریانهای غیر خطی اندازه گیری شده بار با استفاده از روش دستگاه مرجع سنکرون، جریانهای مرجع فیلتر استخراج شود. یک یکسوسازپل سه فاز با یک بار R-L سری، به عنوان بارغیرخطی در نظر گرفته شده است. در ادامه کارایی بالای این فیلتر توسط شبیه سازی نشان داده می شود.