سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غضنفر شاهقلیان – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سعید اباذری – گروه برق دانشگاه شهرکرد
ابراهیم حق جو – گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

این مقاله به مطالعه یک جبران کننده سنکرون استاتیکی با کنترل فازی می پردازد که میتواند جهت کاهش فلیکر ولتاژ در یک سیستم توزیع به کارگرفته شود فلیکر ولتاژ به وسیله ی یک بار بزرگ دارای جذب پیوسته جریانهای متغیرمانند کوره قوس الکتریکی ایجاد شود. یک DSTATCOM شامل یک اینورتر PWM منبع ولتاژی و سیستم کنترل آن است استراتژی کنترل DATACOM نقش مهمی در کاهش فلیکر ولتاژ ایفا میکد دراینجا کنترلر DSTATCOM با دو نوع کنترلر خطی تناسبی – انتگرالی (PI) و غیرخطی منطق فازی طراحی شده است شبیه سازی یک DSTATCOM با توان راکتیو ۳MVar± روی یک شبکه توزیع ۲۵KV در نرم افزار MATLAB/SIMULINK انجام شده است در انتهای مقاله کنترلرهای فازی به وسیله مقایسه عملکردشان با کنترلرهای PI ارزیابی شده اند مشاهده می شود که کنترلرهای فازی در کاهش فلیکرولتاژ موثرتر هستند.