سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا استخر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی و
بیژن هنرور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
نصراله شکیباصفت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد
مرجان شاه ایلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

بیوسورفکتانت ها ترکیبات دو قطبی هستند که توسط میکرواورگانیسم ها تولید شده که قادر به کاهش کشش سطحی هستند بیوسورفکتانت ها دارای کاربرد های وسیعی هستند بیشترین کاربرد بیوسورفکتانت ها در صنعت نفت جهت ازدیاد برداشت نفت است دراین ازمایش جداسازی و تشخیص باکتریهای تولیدکننده بیوسورفکتانت بررسی شده است نمونه ها از چاههای نفت چشمه خوش جمع اوری شدند و با استفاده از محیط کشت اختصاصی سویه ها جداسازی شد به منظور تایید توانایی ایزوله ها در تولید بیوسورفکتانت تستهای خاصی انجام شد و نیز این سویه ها را با مواد مغذی خاص امولسیفیکاسیو نشان را بررسی کردیم تا به نقش آن سویه ها برای ازدیاد برداشت پی ببریم به این امید که در اینده نه تنها در ازمایشگاه بلکه در میادین نفتی نیز از باکتریهای جهت تزریق به چاههای نفتی برای ازدیاد برداشت استفاده شود.