سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سنبل ناظری – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
دلشاد عبدالله نیا – دانشجوی کارشناسی ارشدبیوتکنولوژی کشاورزی،

چکیده:

پروبیوتیک ها گروهی از میکروارگانیسم ها هستند که با قرار گرفتن در محیط روده می توانند تعادل میکروبی را در جهت افزایش سودمندی آن اصلاح کنند و با فعالیت خود مانع از فعالیت میکروارگانیسم های غیرمفید و بیماریزا شوند. هدف از این تحقیق، جداسازی باکتری های با پتانسیل پروبیوتیک از فلور موجود در پنیر سنتی شهرستان بوکان می باشد. در این مطالعه نمونه های پنیر محلی تهیه و باکتری های اسیدلاکتیک توسط روش های فنوتیپی (رنگ آمیزی گرم و تست کاتالاز) جداسازی شدند و شاخص های اولیه پروبیوتیکی آن ها (مقاومت به شرایط اسیدی و نمک های صفراوی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه های پنیر جمع آوری شده در محیط MRS کشت و با روش خطی باکتری ها ایزوله شدند.15 کلنی که از نظر رنگ، شکل و اندازه تفاوت داشتند انتخاب و رنگ آمیزی شدند. در بین این ایزوله ها، 6 ایزوله گرم مثبت و کاتالاز منفی شناسایی گردیدند و تست مقاومت به نمک های صفراوی و شرایط اسیدی روی این ایزوله انجام گرفت. نتایج بدست آمده از تست های ذکر شده نشان داد که، ایزوله p2 دارای بیشترین مقاومت نسبت به نمک صفراوی بوده و در شرایط اسیدی، ایزوله p6 رشد بهتری را نسبت به سایر ایزوله ها از خود نشان داد.